• Zupełnie nieciekawyNieciekawyMoże byćCiekawyBardzo ciekawy
  Analityka predyktywna - aspekty etyczne i prawne dotyczące wykorzystywania danych gromadzonych w trakcie zatrudnienia do ww celów
  Jak, dzięki technologii i analityce, HR może przyczyniać się do budowania przewagi konkurencyjnej organizacji
  Automatyzacja podstawowej analityki - jakie narzędzia są używane.
  Przejście od raportowania do analizy
  Dostępne narzędzia analityczne i zastosowanie  (umiejętności, jakie dane jak często) do analizowania danych HR i wyciągania wniosków
  Wykorzystanie analityki HR w codziennej pracy - best practice.
  Analiza  danych HR jako podstawa do planowania i predykcji performance pracowników
  Analityka R dot. rekrutacji, EB, badania zaangażowania/ satysfakcji pracowników, benchmarków płacowych
  Automatyzacja procesów wspomagających rekrutację
  Zarządzanie jakością danych i wiedzą o danych HR na potrzeby analiz – dane jako kapitał firmy.
  Dashboardy, sposoby wizualizacji danych, nowe narzędzia do raportowania headcountu, retencji itp.
  Powiązanie analizy HR z strategią firmy (absencje, fluktuacja)
  Jakie decyzje w zakresie HR w szczególności warto popierać analityką i które analizy faktycznie mają wartość.
  Dane kadrowe dla menagerów (kluczowe dane, wskaźniki analityczne, benchmarki)
  Propagacja wiedzy i zarządzanie talentami (rozwój, retention) - rozwiązania umożliwiające "data-driven input" do decyzji w obszarze talentowym.
  ROI szkoleń, programów rozwojowych, ROI w e-learningu, różnorodność wiekowa
  Budowanie kompetencji analitycznych i dobór narzędzi w dziale HR
  Statystyczne podejście do analizy danych HR
  Self-service managerów w zakresie dostępu do danych o ich funkcjach / zespołach - także narzędzia, przykłady co działa a co nie. (może być w parze z tematem )
  Raportowanie a realna wartość dla biznesu, narzędzia.
 • Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby realizacji spotkań HR Data Club