Spotkania

Fundament skutecznej analityki – dobre dane

Jak zawsze zapraszamy na dawkę inspirującej wiedzy – spotkania HR Data Club to nieodmiennie okazja do wymiany doświadczeń i networkingu online!

 • Spotkania HR Data Club to gwarancja bardzo efektywnego spędzenia blisko 2 godzin w świetnym towarzystwie!
 • Treściwą i aktualną merytorykę zapewniają najlepsi eksperci, zaś możliwość wymiany opinii oraz dyskusji z uczestnikami spotkania to niepowtarzalna okazja do pogłębienia wiedzy jak i doświadczeń.

Zapraszamy!

Agenda spotkania:

15.30 – 16.00 Networking online

Zapraszamy z kubkiem herbaty na swobodne rozmowy w podgrupach, aby odrobinę się poznać.

16.00 – 16.10 Powitanie uczestników

Łukasz Suchenek

Content manager, Evention

16.10 – 16.40 O jakości i spójności danych HR – dlaczego to takie ważne i jak o nie zadbać?

Jednym z głównych wyzwań polskiego rynku HR jest skuteczna analityka w tym obszarze. Dbałość o jakość danych umacnia rolę HR jako zaufanego partnera dla Biznesu, poprzez oferowanie wsparcia menedżerom w podejmowaniu trafnych decyzji. Z mojej prezentacji dowiesz się, jak pracować z danymi, aby zachować ich poprawność, kompletność oraz spójność, tak aby stanowiły mocny fundamentem dla rozwoju biznesu.

Katarzyna Siwkiewicz

Niezależny ekspert,

16.40 – 17.00 Sesja Q&A

17.00 – 17.30 CASE STUDY Jak przygotować dane do analiz – czyli jak poradzić sobie ze słabą jakością i niekompatybilnością danych pochodzących z różnych źródeł 

Celem prezentacji jest przedstawienie narzędzia Trifacta wykorzystywanego przez analityków do przygotowania danych do analiz. Prezentacja będzie oparta na przykładzie danych służących do analizy absencji zatrudnionych pracowników. Prezentowane dane zostały przygotowane tak aby odzwierciedlić pochodzenie z różnych źródeł (systemy aktualnie działające i historyczne) oraz typowe błędy i niezgodności – np. brak określenia płci pracownika, nieprawidłowe formaty danych, niezgodności nazw stanowisk.
W trakcie wystąpienia omówione zostanie krok po kroku przetwarzanie danych (ich łączenie, uspójnienie i obsługę braków) tak aby uzyskać materiał nadający się do przeprowadzenia rzetelnej analizy.

Jacek Kaszuba

IT Solutions Architect, Clarite Polska

Mariusz Olszewski

Dyrektor Analytics & Automation, Clarite Polska

17.30 – 17.50 Sesja Q&A

17.50 – 18.00 Zakończenie spotkania

Łukasz Suchenek

Content manager, Evention

Rejestracja

Rejestracja na spotkanie zakończona. Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w kolejnych spotkaniach HR Data Clubu, lub chcesz zostać Członkiem społeczności, zarejestruj się na stronie: https://old.hrdataforum.pl/rejestracja-hrdc/

Przewiduj i doceniaj – porozmawiajmy o ludziach

Jak zawsze zapraszamy na dawkę inspirującej wiedzy – spotkania HR Data Club to nieodmiennie okazja do wymiany doświadczeń i networkingu online!

 • Spotkania HR Data Club to gwarancja bardzo efektywnego spędzenia blisko 2 godzin w świetnym towarzystwie!
 • Treściwą i aktualną merytorykę zapewniają najlepsi eksperci, zaś możliwość wymiany opinii oraz dyskusji z uczestnikami spotkania to niepowtarzalna okazja do pogłębienia wiedzy jak i doświadczeń.

Zapraszamy!

Agenda spotkania:

15.40 – 16.00 Networking online

Zapraszamy z kubkiem herbaty na swobodne rozmowy w podgrupach, aby odrobinę się poznać.

16.00 – 16.10 Powitanie uczestników

Łukasz Suchenek

Content manager, Evention

16.10 – 16.40 Analityka predykcyjna – prognozowanie odejść pracowników.
Podczas prezentacji pokażemy na czym polega tworzenie modeli predykcyjnych, jak wybiera się algorytmy, jak ocenia się ich skuteczność algorytmów i jak poprawia się modele, a to wszystko na przykładzie danych dotyczących pracowników. Pokażemy też jakie dane poddaliśmy analizie, które z nich i w jakim stopniu w tym przykładzie wpływają na decyzję pracowników o pozostaniu w firmie lub zmianie pracodawcy, ilu i którzy pracownicy mogą w najbliższej przyszłości decydować się na zmianę pracy.

Piotr Krzeszewski

Data Scientist, Clarite Polska

Mariusz Olszewski

Dyrektor Analytics & Automation, Clarite Polska

16.40 – 16.50 Sesja Q&A

16.50 – 17.20 Diversity – dlaczego analiza wynagrodzeń pod względem płci, wieku i stażu ma znaczenie

W związku ze zmianami na rynku pracy i coraz większą presją na równość płac coraz więcej firm zaczyna analizować swoje systemy wynagradzania nie tylko ze względu na rodzaj czy miejsce wykonywanej pracy ale także na płeć, staż czy wiek pracowników.
Podczas prezentacji dowiesz się:
• Co analizujemy w kontekście diversity
• Od ogółu do szczegółu: jak pay gap może się różnić w zależności od tego na jaki poziom szczegółowości zejdziemy
• Jaki ma to wpływ na kształtowanie się polityki płacowej

Adrianna Barska-Szymańska

Senior Compensation Specialist, mBank

Konrad Policewicz

Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Organizacją, mBank

17.20 – 17.30 Sesja Q&A

17.30 – 17.40 Zakończenie spotkania

Łukasz Suchenek

Content manager, Evention

Rejestracja

Rejestracja na spotkanie zakończona. Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w kolejnych spotkaniach HR Data Clubu, lub chcesz zostać Członkiem społeczności, zarejestruj się na stronie: https://old.hrdataforum.pl/rejestracja-hrdc/

Wszystkich członków HR Data Club zapraszamy 25 marca o godz. 16.30 na zamknięte spotkanie specjalne z Kenem Somersem!

“Ponowne otwarcie biur w kontekście biznesowym, zdrowotnym i społecznym.”*

Przegląd międzynarodowych najlepszych praktyk oraz dyskusja o tym jak sensownie “reaktywować” przestrzeń biurową w Polsce. Kluczowe obszary dyskusji i rozważań na naszym spotkaniu:

– Co tak naprawdę oznacza „ponowne otwarcie biura”? Powrót do „normalności”? Tworzenie nowej rzeczywistości? Zmianę środowiska pracy, czy zmianę samych siebie jako współpracowników i menedżerów?

– Najlepsze praktyki i pomysły do rozważenia podczas przygotowań do ponownego otwarcia biur; najbardziej aktualne informacje z wiarygodnych źródeł.

– Omówienie zalet i wad różnych możliwości w celu zidentyfikowania działań odpowiednich dla polskiego środowiska biznesowego.

 

*Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim. Organizator nie przewiduje tłumaczenia.

 

Prelegent:

Ken Somers

Managing Partner, Somers HR Solutions

Spotkanie poprowadzi:

Łukasz Mytnik

HR Manager, AXA XL

Spotkanie przeznaczone jest wyłącznie dla członków HR Data Club. Link do zapisów zostanie wysłany mailem.

O automatyzacji HRu

 

Tym razem zapraszamy na spotkanie o nieco szerszej tematyce, bo dotyczącej automatyzacji różnych obszarów HR takich jak obieg dokumentów, raportowanie czy praca z MS Office.

Spotykamy się również nietypowo, bo

12 marca, w piątek!

Jak zawsze zapewnimy ciekawe dyskusje i rozmowy – spotkania HR Data Club to nieodmiennie okazja do wymiany doświadczeń i networkingu online!

 • Spotkania HR Data Club to gwarancja bardzo efektywnego spędzenia 2 godzin w świetnym towarzystwie!
 • Treściwą i aktualną merytorykę zapewniają najlepsi eksperci, zaś możliwość wymiany opinii oraz dyskusji z uczestnikami spotkania to niepowtarzalna okazja do pogłębienia wiedzy jak i doświadczeń.

Zapraszamy!

Agenda spotkania:

15.40 – 16.00 Networking online

Zapraszamy z kubkiem herbaty na swobodne rozmowy w podgrupach, aby odrobinę się poznać.

16.00 – 16.10 Powitanie uczestników

Łukasz Suchenek

Content manager, Evention

16.10 – 16.30 Automatyzacja obiegu dokumentów w procesie zatrudnienia i onboardingu

Jak uwzględnić szerszy kontekst organizacyjny – zmiany w strukturze i podziale odpowiedzialności w HR – przeniesienie części operacji poza granice Polski; Jak zdefiniowaliśmy cele związane z automatyzacją – na co mieliśmy wpływ a na co nie; Jakie są nasze doświadczenia pozytywne i obawy z którymi się mierzymy;

Wiesława Czarnecka-Stańczak

HR Director, Siemens

16.30 – 16.40 Sesja Q&A

16.40 – 17.00 Automatyzacja raportowania w HR na przykładzie sieci hotelowej Marriott

Zarządzanie zasobami ludzkimi to złożone zagadnienie, które wymaga sporej wiedzy i kompetencji, szczególnie w czasach kryzysu spowodowanego światową pandemią. Oczekiwania wobec działów HR są dziś zdecydowanie większe niż było to jeszcze kilka miesięcy temu. Oprócz standardowych prac administracyjnych, pełnią one także rolę strategicznego partnera dla biznesu, odpowiedzialnego między innymi za analizę i kontrolę kosztów. Aby móc odpowiednio wspierać zarządy firm, działy personalne potrzebują osadzanych w strategii danego przedsiębiorstwa modeli wskaźników, do bieżącego analizowania i prezentowania danych, które stanowią podstawę do ustalenia odpowiedniej strategii personalnej oraz  misji organizacji.
Podczas spotkania omówię, w jaki sposób zautomatyzowaliśmy raportowanie w HR w naszej grupie oraz jaki to miało wpływ na zwiększenie efektywności HR a tym samym firmy.

 

Adriana Rychter

Director of Human Resources, Marriott Hotels

17.00 – 17.10 Sesja Q&A

17.10 – 17.30 Automatyzacja pracy HR z MS Office – czyli jak w prosty sposób zredukować ilość pracy w HR

Czy automatyzacja pracy zawsze wymaga skomplikowanych systemów i zatrudnienia sztabu pracowników IT? Niekoniecznie! Olbrzymie możliwości w tym zakresie daje MS Office 365. W ramach wystąpienia pokażę możliwości jego wykorzystania w działaniach HR. Omówię przykłady wykorzystania takich aplikacji jak MS Forms, Power Automate, Sharepoint czy Power Apps w dziale HR.

Kluczowe punkty wystąpienia:

 • Możliwości poszczególnych aplikacji Office 365
 • Przykłady zastosowania w obszarze HR
 • Logika automatyzacji działań HR z użyciem Office 365

Karol Wolski

Change and Development Manager, Grupa Fideltronik

17.30 – 17.40 Sesja Q&A

17.40 – 17.50 Krótkie podsumowanie i zakończenie spotkania

Rejestracja

Rejestracja na spotkanie zakończona. Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w kolejnych spotkaniach HR Data Clubu, lub chcesz zostać Członkiem społeczności, zarejestruj się na stronie: https://old.hrdataforum.pl/rejestracja-hrdc/

STRATEGICZNA ROLA DANYCH HR
W RELACJACH Z BIZNESEM

Na najbliższe spotkanie zapraszamy już 4 lutego! Ale nie będzie to zwykłe spotkanie HR Data Club, a doroczne HR Data Forum! Konferencja, od której zaczęła się też historia naszego Klubu!

Szczegółowe informacje na temat konferencji, agenda oraz warunki uczestnictwa* na stronie

HR Data Forum!

 

* Członkowie HR Data Club mają możliwość bezpłatnego udziału w konferencji. Informacje na ten temat zostały wysłane mailem. Jeśli ktoś z Państwa ich nie otrzymał, prosimy o kontakt z Łukaszem Suchenkiem:

O zaawansowanej analityce w HR

 

Jak zawsze zapewnimy ciekawe dyskusje i rozmowy – spotkania HR Data Club to nieodmiennie okazja do wymiany doświadczeń i networkingu online!

 • Spotkania HR Data Club to gwarancja bardzo efektywnego spędzenia 2 godzin w świetnym towarzystwie!
 • Treściwą i aktualną merytorykę zapewniają najlepsi eksperci, zaś możliwość wymiany opinii oraz dyskusji z uczestnikami spotkania to niepowtarzalna okazja do pogłębienia wiedzy jak i doświadczeń.

Zapraszamy!

Agenda spotkania:

15.40 – 16.00 Networking online

Zapraszamy z kubkiem herbaty na swobodne rozmowy w podgrupach, aby odrobinę się poznać.

16.00 – 16.10 Powitanie uczestników

Łukasz Suchenek

Content manager, Evention

16.10 – 16.40 Nieformalne relacje społeczne w firmie, czyli co w trawie piszczy? Jak je poznać? Rozwój organizacji w oparciu o network science, analizę danych i sztuczną inteligencję.

Nieraz nauki socjologiczne doszły do wniosku, że nie tylko formalna struktura firmy wpływa na efektywność pracowników, ale też, a może nawet przede wszystkim relacje nieformalne. Od lat próbowano zbadać, kto ma rzeczywisty wpływ na funkcjonowanie organizacji. Teraz mogą temu służyć narzędzia, wykorzystujące m.in. sztuczną inteligencję. O tym, jak można je wykorzystać i jakie efekty takie badania mogą przynieść, zaprezentujemy podczas tej prezentacji na przykładzie całkiem nowego w Polsce rozwiązania.

Anna Rudzińska

Co-Founder, Partner, RSC Rudzińska Serwińska Consulting

16.40 – 17.10 Od czego i jak zacząć analizę danych HR – od prostych rozwiązań do zaawansowanych narzędzi

Często wydaje nam się, że nie możemy zacząć naszej przygody z analizą danych personalnych bo nie mamy zaawansowanych narzędzi w firmie czy zintegrowanych systemów zarządzania danymi. Ale możemy zacząć ją od prostych wskaźników i wykresów, które posłużą nam do biznesowej dyskusji i uzasadniania podejmowanych decyzji. Na spotkaniu opowiem o naszej drodze z analizą danych, jaką przeszliśmy od prostych rozwiązań (które nadal używamy) do zintegrowanego systemu personalnego. To wszystko z perspektywy użytkownika i osoby podejmującej decyzje personalne oparte na danych. Zapraszam.

Krzysztof Wiśniak

Senior HR Manager, Allegro

17.10 – 17.50  Dyskusje w małych grupach

1. W kierunku analitycznego HR – wyzwania, ograniczenia, poziomy zaawansowania. Gdzie są na tej drodze nasze działy? Idziemy do przodu (jeśli tak to dokąd i którędy) czy też  stoimy w miejscu?  

Łukasz Mytnik

HR Manager, AXA XL

2. Sztuczna Inteligencja w HR- szanse i zagrożenia

Mariusz Olszewski

Dyrektor Analytics & Automation, Clarite Polska

17.50 – 18.00 Krótkie podsumowanie spotkań przez prowadzących poszczególne spotkania i zakończenie spotkania

Rejestracja

Rejestracja na spotkanie zakończona. Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w kolejnych spotkaniach HR Data Clubu, lub chcesz zostać Członkiem społeczności, zarejestruj się na stronie: https://old.hrdataforum.pl/rejestracja-hrdc/

Od raportowania do analizy, czyli jak dział HR uczynić istotnym parterem Zarządu i biznesu?

 

Jak zawsze zapewnimy ciekawe dyskusje i rozmowy – spotkania HR Data Club to nieodmiennie okazja do wymiany doświadczeń i networkingu online!

 • Spotkania HR Data Club to gwarancja bardzo efektywnego spędzenia 2 godzin w świetnym towarzystwie!
 • Treściwą i aktualną merytorykę zapewniają najlepsi eksperci, zaś możliwość wymiany opinii oraz dyskusji z uczestnikami spotkania to niepowtarzalna okazja do pogłębienia wiedzy jak i doświadczeń.

Zapraszamy!

Agenda spotkania:

15.40 – 16.00 Networking online

Zapraszamy z kubkiem herbaty na swobodne rozmowy w podgrupach, aby odrobinę się poznać.

16.00 – 16.10 Powitanie uczestników

Łukasz Suchenek

Content manager, Evention

16.10 – 16.40 Powiązanie analizy HR ze strategią firmy krok po kroku

Magdalena Wróbel

Dyrektor Naczelny ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi, KGHM Polska Miedź

16.40 – 17.10 Technologie i analityki danych HR w Orange Polska. Studium przypadku analiz wzorców pracy i utylizacji biur – obniżanie kosztów środowiska pracy oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracowników podczas Covid-19

W odpowiedzi na potrzebę Zarządu optymalizacji kosztów związanych m.in. z COVID-19, w oparciu o analizy przeprowadziliśmy pogłębioną analizę wzorców pracy i utylizacji biur. Podczas prezentacji omówimy cały proces, szczególnie skupiając się na wątkach:

– Hurtownia danych i analityki HR w Orange Polska
– Idea ekonomii współdzielenia w zarządzaniu zasobami firmy
– Narzędzia pomiaru utylizacji biur
– Wzorce pracy przed i w czasie Covid-19
– Obniżanie kosztów środowiska pracy w oparciu o dane
– Bezpieczeństwo pracowników w oparciu o dane

Jacek Jedut

Dyrektor Strategii i Obsługi HR, Orange Polska

Wojciech Kłoda

Menadżer ds. Efektywności, Orange Polska

17.10 – 17.50  Dyskusje w małych grupach

1. Budowanie kompetencji analitycznych i dobór narzędzi w dziale HR

Łukasz Pietrzak

Dyrektor Biura Wynagrodzeń i Obsługi Personelu , Grupa Neuca

2. Jakie decyzje w zakresie HR w szczególności warto popierać analityką i które analizy faktycznie mają wartość?

Izabella Krzywosądzka-Pajdak

Senior HR Manager/ Senior HRBP, Carlsberg Shared Services

17.50 – 18.00 Krótkie podsumowanie spotkań przez prowadzących poszczególne spotkania i zakończenie spotkania

Jak prezentować dane i opowiadać o nich, aby przykuć uwagę i być zrozumiałym?

Każdy profesjonalista w obszarze HR powinien szukać najlepszych sposobów komunikacji ze swoimi klientami. Jest to szczególnie istotne gdy materią komunikacji są dane. Wyzwanie przed jakim staje wówczas HR-owiec sprowadza się do kilku kluczowych pytań:

? Jak czytelnie, ale ciekawie prezentować dane?

? Jakich narzędzi użyć do atrakcyjnego ich pokazania?

? I jak o tych danych opowiedzieć, aby zainteresować słuchaczy i mieć pewność, że nas zrozumieją?

Nie jest to łatwe, ale jak najbardziej możliwe! Drugie spotkanie HR Data Club poświęcone będzie w głównej mierze właśnie tym zagadnieniom.

Natomiast w części dyskusyjnej porozmawiamy o tym, jak COVID wpłynął na funkcjonowanie działów HR, szczególnie w kontekście danych, jakie obecnie przetwarzamy i jakie będziemy analizować w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy.

?‍?‍? Jak zawsze zapewnimy ciekawe dyskusje i rozmowy – spotkania HR Data Club to nieodmiennie okazja do wymiany doświadczeń i networkingu online!

? Spotkania HR Data Club to gwarancja bardzo efektywnego spędzenia 2 godzin w świetnym towarzystwie!

? Treściwą i aktualną merytorykę zapewniają najlepsi eksperci, zaś możliwość wymiany opinii oraz dyskusji z uczestnikami spotkania to niepowtarzalna okazja do pogłębienia wiedzy jak i doświadczeń.

Zapraszamy!

Agenda spotkania:

15.40 – 16.00 Networking online

Zapraszamy z kubkiem herbaty na swobodne rozmowy w podgrupach o obecnych wyzwaniach, minionych wakacjach i nie tylko.

16.00 – 16.10 Powitanie uczestników

Łukasz Suchenek

Content manager, Evention

16.10 – 16.50 Prezentacja 1: Data storytelling na potrzeby negocjacji oraz perswazji w kontekście biznesowym

Na czym polega ròżnica między “storytellingiem” a “data storytellingiem? Pytania i potrzeby jako drogowskazy opowieści o danych. Kanon zasad opowiadania danych. “So what?” – czyli jak od danych przechodzić do decyzji.

Łukasz Mytnik

HR Manager, AXA XL

16.50 – 17.30 Prezentacja 2: Wizualizacja danych HR czyli jak w atrakcyjny i zrozumiały sposób prezentować dane menedżerom oraz zarządowi

Jak przekazać naszą myśl za pomocą danych? Jak dobrać wykresy i tabele aby przekonać Zarząd? Jak pokazać dane aby zachować analityczną rzetelność? Przed takimi dylematami staje każdy z nas, przygotowując prezentację, bazującą na danych HR. Podczas swojej prezentacji postaram się pomóc Wam z tym zagadnieniem, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Odpowiem na kilka kluczowych pytań:
• Jak dobrać sposób wizualizacji do typu danych jaki?
• Jakie wykresy i tabele stosować?
• Jakie są najczęstsze błędy w wizualizacji i jak ich unikać?

Karol Wolski

Change and Development Manager, Grupa Fideltronik

17.30 – 18.10 Dyskusje w małych grupach: Jakie dane musimy szczególnie analizować w nowej COVID rzeczywistości i kolejnych 12-18 miesiącach

Izabella Krzywosądzka-Pajdak

Senior HR Manager/ Senior HRBP, Carlsberg Shared Services

Łukasz Pietrzak

Dyrektor Biura Wynagrodzeń i Obsługi Personelu , Grupa Neuca

Krzysztof Wiśniak

Senior HR Manager, Allegro

18.10 – 18.30 Krótkie podsumowanie spotkań przez prowadzących poszczególne spotkania i zakończenie spotkania

Zobacz nagranie ze spotkania!

Agenda spotkania:

16.00 – 16.10 Powitanie uczestników

Łukasz Suchenek

Content manager, Evention

16.10 – 16.30 Prezentacja 1: Analityka HR nie musi być skomplikowana i trudna! – Proste analizy też dają wartość, czasem większą niż myślisz!

Czy analityka HR musi być skomplikowana i wymagać od jej adepta wybitnej wiedzy matematycznej, systemowej i biznesowej? Oczywiście, że NIE!. Czasem bardzo proste analizy wnoszą wartość i pozwalają podejmować lepsze decyzje. Wszystko zależy od tego jakie pytania zadajemy i czy zadajemy je właściwie. W wystąpieniu opowiem o  różnych typach analiz, od tych najprostszych do najbardziej złożonych. Pokażę również na przykładach, jak robiąc naprawdę proste analizy osiągnąć dużą wartość dla biznesu i HR.

Karol Wolski

Change and Development Manager, Grupa Fideltronik

16.30 – 16.50 Prezentacja 2: Żelazna pięść w aksamitnej rękawiczce, czyli o tym, jak potężnym narzędziem może być analityka w rękach HRowca

Łukasz Mytnik

HR Manager, AXA XL

16.50 – 17.30 Dyskusja panelowa Rady Programowej: Jakie wyzwania HRowców można rozwiązać dzięki analityce

Jacek Jedut

Dyrektor Strategii i Obsługi HR, Orange Polska

Łukasz Mytnik

HR Manager, AXA XL

Łukasz Pietrzak

Dyrektor Biura Wynagrodzeń i Obsługi Personelu , Grupa Neuca

Karol Wolski

Change and Development Manager, Grupa Fideltronik

Magdalena Wróbel

Dyrektor Naczelny ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi, KGHM Polska Miedź

17.30 – 18.00 Dyskusje w małych grupach na temat wyzwań z jakimi uczestnicy mierzą się w swoich organizacjach w zakresie analityki HR – spotkania moderowane przez członków Rady Programowej HRDC

18.00 – 18.10 Krótkie podsumowanie spotkań przez prowadzących poszczególne spotkania i zakończenie spotkania