Jacek Jedut

Jacek odpowiada w Orange Polska za efektywność zasobów ludzkich i obsługę pracowników. Prowadzi programy optymalizacji zatrudnienia i kosztów środowiska pracy, zmiany kulturowej oraz zarządzania doświadczeniami pracowników. Tworzył model obsługi pracowników oparty na wspólnym centrum obsługi, centrum kontaktu z pracownikami oraz cyfrowych procesach obsługi. Odpowiada między innymi za systemy HR i Środowiska Pracy oraz hurtownię danych.

Dojrzewał zawodowo jako Project Manager i konsultant biznesowy w firmach konsultingowych.

Mile wspomina krótki epizod „nowej gospodarki” zakończonej pęknięciem bańki internetowej i powrotem do konsultingu i „starej ekonomii”.

Pochodzi z Lublina, gdzie rozpoczynał pracę zawodową w Lubelskiej Szkole Biznesu i Ministerstwie Prywatyzacji.

Czuje się bardziej ekonomistą (ukończył ekonomię na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie) niż teoretykiem zarządzania (drugi fakultet w zakresie Business and Management w Strathclyde Graduate Business School w Glasgow).