Łukasz Pietrzak

Od ponad 15 lat w HR. Obecnie jestem dyrektorem biura wynagrodzeń i obsługi personelu w Grupie Neuca, działającą w wielu obszarach krajowego rynku ochrony zdrowia w Polsce. Wcześniej pracował w ACP Pharma, będącej częścią międzynarodowej Grupy Mediq NV. Od wielu lat realizuje projekty związane z budowaniem polityki wynagrodzeń w tym: siatek płac, systemów podwyżkowych i premiowych czy też programów kafeteryjnych.  Tworzy analizy i systemy raportowania z zakresu szeroko rozumianego kontrolingu personalnego i HR BI, wspomagające procesy decyzyjne. Pasjonat i trener Excela. Absolwent Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów z zakresu socjologii w zarządzaniu zasobami ludzkimi.