REGULAMIN

 1. ORGANIZATOR
  Webinar organizuje Evention Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
 1. WEBINAR
  Wszelkie informacje o webinarze znajdują się na stronie https://hrdataforum.pl/webinar.
 1. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
  a. Zgłoszenia uczestnictwa w webinarze dokonuje się za pomocą formularza online umieszczonego na stronie https://hrdataforum.pl/webinar.
  b. Organizator webinaru zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w nim bez podania przyczyny.
 1. ZMIANY TERMINU I PROGRAMU WEBINARU
  Evention zastrzega sobie prawo do zmiany programu jak i odwołania webinaru.
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
  Udział w webinarze jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest poprawne wypełnienie formularza rejestracji oraz otrzymanie zaproszenia na webinar.
 1. WYMAGANIA TECHNICZNE
  W celu prawidłowego i pełnego korzystania z webinaru należy dysponować urządzeniem mającym dostęp do internetu oraz wyposażonym w przeglądarkę internetową i głośnik.
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu webinaru, szczególnie spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją uczestników lub osób trzecich.
 1. OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
  Evention posiada prawa autorskie majątkowe do materiałów edukacyjnych powstałych i wykorzystywanych w trakcie webinaru. Jakiekolwiek kopiowanie, upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, publiczne odtwarzanie otrzymanych materiałów jest zabronione bez uprzedniej zgody Evention.
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  Dane osobowe uczestników webinaru będą przetwarzane przez Evention w celu świadczenia usług zgodnie z wyrażonymi przez uczestnika zgodami. Administratorem danych osobowych jest Evention Sp. z o.o. Uczestnikowi przysługuje m.in. prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Wszystkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności zamieszczonej na https://evention.pl/polityka-prywatnosci/
 1. TRYB I SPOSÓB SKŁADANIA REKLAMACJI
  a. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem webinaru.
  b. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres